Tanker om politik og historie…

At bidrage til samfundet

Posted in Dansk Folkeparti, Debunking, Højrefløjen, Liberalisme, Medierne by polyb on 9. august 2010

I forbindelse med Dansk Folkepartis forslag om totalt stop for indvandring til Danmark fra såkaldt ikke-vestlige lande har CEPOS og DREAM offentliggjort en undersøgelse, der, som det betegnes rundt omkring, skulle vise hvor meget indvandrere fra henholdsvis vestlige og ikke-vestlige lande, samt etniske danskere, i gennemsnit bidrager med til samfundet. I Berlingske Tidende hedder det f.eks. :

Indvandrere fra vestlige lande bidrager mest til det danske samfund. Også mere end etniske danskere gør. Det viser tal fra den liberale tænketank CEPOS og den uafhængige institution DREAM.

Hvor en indvandrer fra et ikke-vestligt land koster 29.598 kr. årligt, koster en etnisk dansker 5.470 kr. om året. Indvandrere fra vestlige lande er til gengæld en rigtig god forretning. De bidrager med 13.522 kr. årligt til statskassen.

Tallene er regnet ud som den forventede effekt for et barn, der er født i 2008, og er de nyeste tilgængelige tal for udgifterne på indvandrere kontra danskere. Her er indvandreres bidrag – som skatter og afgifter – stillet over for udgifterne for det danske samfund – f.eks. dagpenge, kontanthjælp, SU, førtidspension og andre offentlige ydelser.

Altså med andre ord – borgere der igennem deres livsforløb betaler mere i skat til staten end de modtager fra staten bidrager til samfundet, mens borgere der igennem deres livsforløb betaler mindre i skat til staten end de modtager fra staten ikke bidrager til samfundet.

Hele tankegangen bag denne konklusion er absurd. I en universel velfærdsmodel som vores skandinaviske, der gang på gang placerer de lande hvor den praktiseres i toppen af diverse internationale undersøgelser omkring livsvilkår, livsglæde etc., er det en logisk følge, at de borgere der tjener under et gennemsnit, pga. omfordelingen, vil modtage mere fra staten end de betaler til den. Omvendt vil de borgere der tjener over dette gennemsnit selvfølgelig modtage mindre fra staten end de betaler i skat. Optimalt set burde borgerne i gennemsnit score lige omkring 0 kr. i en sådan opgørelse.

Men dette er jo ingenlunde ensbetydende med at netto-modtagerne ikke bidrager til samfundet. Det er heller ikke ensbetydende med at netto-modtagere bidrager mindre til samfundet end netto-indbetalere. Der er jo tale om en form for symbiose. Det er ikke, for samfundet, irrelevante funktioner borgere der er netto-modtagere varetager. Direktøren, der betaler langt mere til staten end han nogensinde vil modtage i ydelser ville jo ikke være i stand til at udføre sin funktion i samfundet, og dermed betale sit skattebeløb, hvis han ikke kunne handle hos kasseassistenten, få sine børn passet hos pædagogen osv.

Hvad en borger tjener i løn, og dermed betaler i skat, er ikke en direkte indikation på vedkommendes bidrag til at samfundet løber rundt. Et samfund kan ikke bestå af kun de borgere, der i dagens Danmark betaler mere til staten end de modtager.

Interessante links :
Hurra for lønarbejderne! – Bohemian Rhapsody

Reklamer

10 kommentarer

Subscribe to comments with RSS.

 1. Morten - - - said, on 9. august 2010 at 23:21

  Det kan du have ret i. Og løsningen på problemet med forsimplede økonomiske argumenter er, at vi dropper dem.

  Du lykkes heller ikke selv med at argumentere overbevisende. Vi ved da godt, at vi skal medtage hele adfærden hos enkeltpersonen/gruppen, for at vide, hvad vedkommende koster. Da jeg var barn og unge, brugte politiet kun sjældent skovvogne. Nu bruger de dem næsten udelukkende i store dele af København og omegn. Det skal også regnes med. Institutionernes øgede ressourceforbrug skal. O. s. v.

  I de mere end tredive år, jeg har beskæftiget mig med det her emne, har man anvendt økonomiske argumenter. Lige fra debattens allerspædeste start. Men ingen af de mennesker, der anvendte dem, har gjort det, fordi de først og fremmest så et økonomisk problem. De har gjort det, fordi vi for tiden anser økonomiske argumenter, for at være de mest “nøgterne”, “saglige”, “dokumenterbare”, og “ikke-følelsesbetonede”. Så vi samler på dem, og producerer dem.

  Når man sårer danskeres følelser, prøver de typisk at finde ud af, hvad man koster dem! Sådan ved man, at man ikke er vellidt i Danmark.

  Tarveligt kan man sige. Men også tarveligt, ikke at prøve at forstå.

  – – –

 2. polyb said, on 10. august 2010 at 06:18

  @Morten
  Du lykkes heller ikke selv med at argumentere overbevisende.

  Min intention er ikke at argumenterer for ikke-vestlig indvandring, hvis det er det du mener.

  Jeg angriber blot tankegangen bag undersøgelsen 🙂

 3. Morten - - - said, on 10. august 2010 at 11:40

  Jeg mente nu bare, at det heller ikke er muligt for dig at tegne et realistisk, økonomisk billede. Det er også lige meget, for det, det handler om, er erkendelsen af, at det ikke handler om økonomi. Det “økonomiske sprog” er i en vis forstand “de højrenationales”;) nysprog for de forbudne følelser …

  – – –

 4. polyb said, on 10. august 2010 at 15:09

  @Morten
  Jeg mente nu bare, at det heller ikke er muligt for dig at tegne et realistisk, økonomisk billede.

  Det synes jeg nu heller ikke at jeg prøver – det er muligt at vi misforstår hinanden. Min intention er udelukkende at kritiserer idéen om at bidrag til samfundet kan måles på den pågældende måde.

 5. Morten - - - said, on 10. august 2010 at 16:29

  Vi misforstår vel ikke hinanden mere, end vi selv vil. Du går bare lidt på akkord med økonomi-tænkningen, når du tilbageviser den med argumenter, jeg i øvrigt er principielt enig i.

  Men det lykkes ikke at bortforklare den enorme difference, der er i tallene – og hvis man fortsætter opremsningen af positive og negative faktorer, så kan det vise sig, at det ser endnu sortere ud, end tallene antyder.

  Meningsforskellen (ikke engang uenigheden) består, så vidt jeg kan se i, at hvor dit fokus er på, at man ikke kan inddrage økonomiske faktorer på pålidelig vis, så er mit fokus på, at man slet ikke bør – uanset, om man kan, eller ej.

  Der er selvfølgelig indikatorer i tallene, man kan vælge at bruge, det synes jeg ikke du får overbevist om, at der ikke er. Men sandheden er, at hvis vi holdt af muslimerne, ville aldrig drømme om at spørge, hvad de koster os.

  – – –

 6. CS said, on 12. august 2010 at 13:40

  Nu kan jeg ikke lade være med at kommentere den her lidt, for I har da sådan set ret i at det er lidt besværligt at opgøre folks tilføjelse til samfundet i rene økonomiske termer. Jeg tror dog at der er en enkelt ting, som man generelt skal holde sig for øje, og som jeg mener at tallene her egentligt illustrere ret godt.

  I fald der skal være balance i systemet, så kan staten ikke på længere sigt ende med at have underskud. Med andre ord så kan det ikke nytte noget hvis befolkning og samfund som helhed koster mere end der kommer ind. Så vidt jeg imidlertid umiddelbart kan dømme ud fra tallene herover, så har vi et problem, i og med at kun tilflyttere fra vestlige lande synes at betale mere til systemet end de koster. Og med mindre der er tilpas mange vestlige tilflyttere til at de kompenserer for underskudet på de “indfødte” danskere, samt de resterende tilflyttere, så er der ikke balance i systemet, set ud fra et økonomisk synspunkt. Og hvis der ikke er det, så bryder systemet sammen på et tidspunkt. Det eneste spg. er hvornår, for et økonomisk kollaps af systemet er uundgåeligt, hvis der konsekvent køres med underskud.

  Tallene synes med andre ord at cementere behovet for justeringer af samfundsindretningen og -økonomien. Enten ved at få staten til at hive endnu flere penge ud af borgere og erhvervsliv, eller alternativt ved at finde ud af at reducere udgifterne på en eller anden led, således at regnestykket overordnet set “går i 0”.

  Jeg ved godt hvad jeg tror ville være den mest fremtidssikrende løsning, men det er vidst en anden debat 😉

 7. polyb said, on 12. august 2010 at 19:14

  @CS
  Tak for din kommentar 🙂

  I fald der skal være balance i systemet, så kan staten ikke på længere sigt ende med at have underskud. Med andre ord så kan det ikke nytte noget hvis befolkning og samfund som helhed koster mere end der kommer ind. Så vidt jeg imidlertid umiddelbart kan dømme ud fra tallene herover, så har vi et problem, i og med at kun tilflyttere fra vestlige lande synes at betale mere til systemet end de koster.

  Jeg er helt enig, jævnfør min kommentar mht. at borgerne i gennemsnit gerne skulle ramme 0kr i en sådan undersøgelse.

  Og med mindre der er tilpas mange vestlige tilflyttere til at de kompenserer for underskudet på de “indfødte” danskere, samt de resterende tilflyttere, så er der ikke balance i systemet, set ud fra et økonomisk synspunkt.

  Jeg er uenig i at man kan se det på den måde. Indvandrere fra vestlige lande giver jo kun overskud i den undersøgelse fordi de i gennemsnit tilhører en gruppe der tjener godt og dermed betaler meget ind i skat. Samtidig har de sikkert ikke modtaget uddannelse i Danmark, og har derfor ikke trukket på statens ressourcer i så høj grad. Man kan ikke bare importere en masse af en specifik del af arbejdsmarkedet uden at der kommer ubalance i symbiosen. Sat på spidsen og meget simplificeret kan man vel sige, at hvis vi importerer hundredtusind læger, så bliver flere og flere af dem altså nødt til at være ufaglærte arbejdere efterhånden som deres antal stiger – deres gennemsnits “plus” i forhold til staten vil begynde at falde kraftigt ned imod befolkningen som helheds gennemsnit.

  Og hvis der ikke er det, så bryder systemet sammen på et tidspunkt. Det eneste spg. er hvornår, for et økonomisk kollaps af systemet er uundgåeligt, hvis der konsekvent køres med underskud.

  Tallene synes med andre ord at cementere behovet for justeringer af samfundsindretningen og -økonomien. Enten ved at få staten til at hive endnu flere penge ud af borgere og erhvervsliv, eller alternativt ved at finde ud af at reducere udgifterne på en eller anden led, således at regnestykket overordnet set “går i 0″.

  Det er jeg til gengæld helt enig i. Problemet er, som jeg ser det, ikke selve systemet, men at systemet p.t. lidt er indrettet efter en befolkningspyramide hvor vi har haft et konstant stigende befolkningstal – altså hvor der er mange unge til at betale for de gamle. Det er ikke tilfældet længere. Systemet er for fremtiden nødt til at blive indrettet efter at der vil være nogenlunde det samme antal mennesker for hver aldersgruppe.

  Man kunne her f.eks. starte med at fjerne efterlønnen (i hvert fald for ikke fysisk hårdt arbejde) og sætte pensionsalderen op. Samtidig er det også vigtigt at befolkningstallet ikke ligefrem falder, så fødselsraten skal helst op på de 2,1 barn pr. kvinde der skal til for at opretholde en fast befolkningsstørrelse.

 8. Morten - - - said, on 12. august 2010 at 20:46

  “(…) fødselsraten skal helst op på de 2,1 barn pr. kvinde der skal til for at opretholde en fast befolkningsstørrelse.”

  Bedre endnu var det, om vi kunne finde en harmonisk måde at lade befolkningstallet dale på. Det er meget risikabelt med så store befolkningstal i en abstrakt økonomi som vores. Det skaber en systemafhængighed, vi får svært ved at leve med i fremtiden. På det nærmeste: Bogstaveligt talt.

  – – –

 9. Morten - - - said, on 12. august 2010 at 20:48

  Der var en hu-moristisk fejl i min e-mailadresse … 😉

  – – –

 10. Kimpo said, on 22. august 2010 at 20:34

  Jamen dog, relativt meningsfuld debat. Flot 🙂

  Points til Morten for denne:

  Det “økonomiske sprog” er i en vis forstand “de højrenationales”;) nysprog for de forbudne følelser …

  Jeg tror ikke det går i længden med al det nysprog. De såkaldt højrenationale, skal vi ikke bare kalde dem “nationalt sindede”, vil fejle, hvis de ikke snart lukker op for posen.


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s